O Expose Ledarhundar
Logo alt="Logga Expose">


  Rubrik

Assistanshund är det övergripande begreppet över hundar som på olika sätt hjälper personer med någon form av funktionsnedsättning. I denna grupp återfinns ledarhundar för synskadade, servicehundar för personer med tex nedsatt rörlighet samt signalhundar för personer med hörselnedsättning. I gruppen servicehundar återfinns även de s.k alarmerande servicehundarna, för personer med diabetes och epilepsi.

Ledarhunden

Ledarhundens främsta uppgift är att leda sin synskadade förare tryggt och säkert förbi hinder av olika slag. Den stannar vid nivåförändringar och kan på kommando söka upp tex en bänk, stolpen vid övergångsstället, disken i butiken, hissen osv.

Det är dock förarens uppgift att lyssna in trafiken och avgöra när det är tryggt att korsa en väg. Det är också föraren som ansvarar för att hålla reda på orienteringen och med kommandon som t.ex. höger, vänster och rakt fram styra hunden mot rätt mål. Att arbeta tillsammans med sin ledarhund innebär alltså ett gediget samarbete!

Hunden måste hela tiden vara väldigt fokuserad på sin uppgift och inte låta sig störas ut av andra hundar, fåglar, människor etc. Därför är det extra viktigt att vi andra visar ekipaget stor hänsyn. När ledarhundens vita sele tas av är han/hon ”ledig” och rastas då ofta lös med en pingla runt halsen. Ledarhunden har alltså en gedigen utbildning. Men många ledarhundsförare väljer ändå att hellre framhålla helt andra värden som det allra viktigaste, nämligen den livslånga vänskap som detta ömsesidiga samarbete leder till!

Servicehunden

Servicehunden kan tex hjälpa till att plocka upp tappade föremål, öppna dörrar, dra ut lådor och stoppa in tvätt i tvättmaskinen. Den kan vara ett stöd då man ska förflytta sig mellan säng och rullstol, då man har ramlat och behöver hjälp för att ta sig upp, eller då man ska försöka ta sig uppför en trottoarkant. Servicehundens arbetsuppgifter skiljer sig ofta åt, beroende på förarens funktionsnedsättning och vad just han/hon behöver ha hjälp med.

 
 
 
 
Eva och Fia

Vill du bli fodervärd?

Vi behöver ständigt nya fodervärdar till våra blivande assistanshundar. Kontakta oss om du känner att du har tid och intresse av att ta hand om en valp under cirka ett år.


 
   Expose AB | Dalsbyvägen 23 | 783 35 Säter | jenny@ledarhundar.se